ANBI en jaarverslag

ANBI-status

De Stichting Hilverda Foundation beschikt bijna over een ANBI-registratie. Zodra onze website live is gegaan, hebben we de registratie in gang gezet. Deze registratie garandeert dat de Belastingdienst de Stichting Hilverda Foundation erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale voordelen voor zowel partners, donateurs als voor de stichting.

Omdat de Stichting Hilverda Foundation in Nederland (bijna) over de ANBI-verklaring beschikt, kunnen éénmalige giften en giften via schenkingsovereenkomsten volledig worden afgetrokken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De Stichting Hilverda Foundation (KVK nummer 34346741, RSIN nummer 820952199, IBAN NL50ABNA0564526371) is gevestigd aan de Stommeerweg 4, 1431 EW te Aalsmeer, Nederland.

Jaarverslag

Het jaarverslag van de Stichting Hilverda Foundation bevat een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording van de stichting. Wij plaatsen deze naar schatting november 2021 op onze website.

Jaaroverzicht 2021
Jaaroverzicht 2020