Over ons

De Hilverda Foundation is opgericht in 2009 met als doel kwetsbare kinderen te ondersteunen in landen waar de Royal Hilverda Group actief is. We ondersteunen kleinschalige projecten die gericht zijn op onderwijs. Door kansarme kinderen te helpen bij het afronden van een opleiding, kunnen zij later een betaalde baan vinden en daarmee vervolgens hun eigen gemeenschap ondersteunen.

We ondersteunen projecten in Nederland, Kenia, India en Colombia die gericht zijn op onderwijs. We steunen enkel kleine projecten, zodat steeds zichtbaar is hoe onze donaties besteed worden.

Ons team

Het bestuur van de Stichting Hilverda Foundation bestaat uit (vlnr): Alexander Marijnissen (penningmeester), Rosanne Hilverda, Karen Hilverda (voorzitter), Barbara Eveleens, Karina Eveleens (secretaris) en Jan-Jorrit Eveleens. 

Neem gerust contact met ons op!

Doel

De Hilverda Foundation heeft zich tot doel gesteld om kwetsbare kinderen te ondersteunen in landen waar de Royal Hilverda Group actief is, onder andere in Nederland, Kenia, India en Colombia. Door kansarme kinderen financieel te helpen bij het afronden van een opleiding, kunnen zij later een betaalde baan vinden en daarmee vervolgens hun eigen gemeenschap ondersteunen.

Werkzaamheden

Het bestuur onderhoudt nauw contact met de contactpersonen van de verschillende stichtingen waar wij mee samenwerken en houdt zicht op het beloop van de projecten die wij steunen. Bij verschillende stichtingen onderhouden wij persoonlijk contact met de scholieren / studenten die wij sponsoren. Waar mogelijk nemen bestuursleden deel aan activiteiten om de doelen van de stichting onder de aandacht te brengen en zodoende nieuwe donateurs en fondsen te verwerven. Het bestuur komt eens per kwartaal bijeen. 

Donaties & fondsenwerving

De stichting is in 2009 opgericht met donaties van relaties en klanten ter ere van het 100-jarig bestaan van de Hilverda Groep, aan wie destijds het predicaat koninklijk werd verleend en daarmee de Koninklijke Hilverda Groep werd. Sinds de oprichting in 2009 ontvangt de stichting jaarlijks donaties vanuit de Koninklijke Hilverda Groep. In 2019 is het bestuur van de stichting overgedragen van Jan Hilverda naar het huidige bestuur, dat zich nu inzet om nieuwe donateurs en sponsors te werven. Met bedrijven of particulieren die geïnteresseerd zijn om donateur te worden kunnen afspraken gemaakt worden over de specifieke besteding van hun donaties, op voorwaarde dat deze aansluiten bij de doelstellingen van de stichting. Naast structurele donaties zijn er incidentele giften en opbrengsten uit acties. 

Beheer & besteding van de donaties fondsen

De stichting bezit een betaalrekening voor lopende en incidentele donaties en betalingen. De stichting bezit geen stamvermogen en beheert dan ook geen spaarrekening. Jaarlijks wordt een financieel overzicht opgesteld dat gepubliceerd wordt op de website.  

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting verricht de activiteiten geheel zonder beloning. Alle werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden ook door derden zonder beloning uitgevoerd. Geld dat na opheffing van de stichting overblijft, zal worden besteed aan een stichting/ANBI met een soortgelijk doel of aan een buitenlandse instelling die zich inzet voor het algemeen belang en een soortgelijk doel heeft, bijvoorbeeld een van onze samenwerkingspartners.