Nederland

Stichting Studiezalen 

Sinds 2023 ondersteunen we jaarlijks zes Nederlandse kinderen (drie kinderen in het primair onderwijs en drie kinderen in het voortgezet onderwijs) via Stichting Studiezalen, een organisatie die kinderen de ruimte geeft om te leren en zich te ontwikkelen. Want ook in Nederland groeit de armoede en daarmee de kansenongelijkheid. Wij vinden dat ieder kind het verdient het om het beste uit zichzelf te kunnen halen en om daar ruimte voor en begeleiding bij te krijgen. De armoede waar deze kinderen mee te maken hebben, zit niet alleen in geldgebrek, het gaat ook om armoede in vocabulaire en in ervaringen. Op de locaties van Stichting Studiezalen worden deze kinderen gezien en worden er deuren geopend naar nieuwe werelden. Naast een financiële bijdrage werkt de Hilverda Foundation daarom ook met Stichting Studiezalen aan een inhoudelijke samenwerking, waarbij we kinderen vanuit dochterbedrijven van de Koninklijk Hilverda Groep, zoals HilverdaFlorist, kunnen laten kennismaken met ons familiebedrijf en werkervaringsplekken kunnen bieden. Lees meer over stichting Studiezalen op: https://studiezalen.com.