India

Stichting Kindia, Tamil Nadu, Zuid-India 

Stichting Kindia zet zich in voor een betere toekomst van hulpbehoevende kinderen in India, zoals kinderen die opgroeien in grote armoede, straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Er wordt vanuit Stichting Kindia financiële en materiële hulp geboden aan een groot aantal kinderen in Zuid-India, Tamil Nadu. Een van de grootste projecten die Kinda steunt is project JET. Jongeren leren via project JET zelfstandig in de maatschappij te functioneren, doordat zij scholing kunnen volgen en ondersteuning krijgen waar nodig. Ook wordt er voorlichting gegeven en zijn er faciliteiten gerealiseerd zoals sanitair, speelgrond, een bibliotheek en een fruit- en groentetuin.

De Hilverda Foundation steunt via project JET sinds 2023 tien kinderen in Zuid-India, waarvan drie op de basisschool, vijf op de middelbare school en twee op een vakopleiding. Daarnaast hebben we in 2023 een financiële bijdrage gedaan aan een huisje voor Mani, een oud-student met een lichamelijke beperking, die samen met zijn moeder onder zeer moeilijke omstandigheden moest leven in een vervallen huisje dat niet aangepast was aan zijn beperking. De verwachting is dat zij in 2024 samen in een nieuw, aangepast huis kunnen wonen met sanitair en elektriciteit.

Kijk op de website voor meer informatie over de tien kinderen die we ondersteunen: https://www.kindia.nl/1-op-1-sponsoring/in-opleiding/