ANBI-status

De HilverdaFoundation heeft aan het begin van dit jaar door de belastingdienst de ANBI-status toegekend gekregen. Deze registratie garandeert dat de Belastingdienst de stichting Hilverda Foundation erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status biedt veel fiscale voordelen voor onze partners en donateurs. Het belangrijkste voordeel is dat donateurs (particulieren en bedrijven) van een stichting met de ANBI-status hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wilt u een eenmalige of periodieke gift doen aan de HilverdaFoundation? Bereken aan de hand van de hiernaast weergegeven QR-code of via https://www.anbigift.nl/hilverdafoundation/ simpel wat deze gift u netto kost.